Про затвердження форми звітності № 1-ПА

П'ятниця, 30 серпня 2019 08:41

Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання.

Відтепер інформацію про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, потрібно буде подавати щоквартально.
Міністерством соціальної політики України наказом № 851 від 03.06.2019 р., що оприлюднений 23 липня 2019 р. в «Офіційному Віснику» (тираж №55) внесені зміни в форму звітності № 1-ПА (квартальна) «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» (далі – форма звітності № 1-ПА) та Порядку її подання.

КОМУ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ ЦЕЙ ЗВІТ?
Цей звіт повинні подавати юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які:
• надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні;
• здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців;
• надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
У разі наявності у суб’єкта господарювання філій, представництв, відділень чи інших відокремлених підрозділів, форма звітності №1-ПА подається таким суб’єктом господарювання за діяльність усіх його підрозділів.

ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗВІТУ
Зверніть увагу, що форма звітності №1-ПА більше не річна, а квартальна і від тепер повинна подаватися щоквартально до міських, районних або міськрайонних центрів зайнятості НЕ ПІЗНІШЕ 15 ЧИСЛА МІСЯЦЯ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО КВАРТАЛУ. У разі якщо останній день строку припадатиме на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання звіту буде перший після нього робочий день. Форму №1-ПА потрібно подати в паперовому вигляді із засвідченням підписом керівника або уповноваженої ним особи.
Просимо не порушувати терміни подання.
Відповідно втратив чинність наказ Мінсоцполітики від 07.08.2015 р. №815, яким затверджено попередню форму звіту №1-ПА, яка була річною та Порядок її подання.

В разі потреби у більш детальній інформації, щодо термінів подання звітності та коректного відображення показників у формі звітності 1-ПА, Ви можете звертатися до фахівців Кременчуцького центру зайнятості за адресою: м. Кременчук, проїзд Арсенальний, 1 або за телефоном: (0536)75-88-23.